Ideariihi on yhdistyksen hallituksen nimeämä kehittämistyöryhmä. Kokoonnumme noin kerran kuukaudessa vaihtamaan ajatuksia ajankohtaisista asioista niin yhdistyksen kuin yhteiskunnan tasolla laajemminkin. Laadimme kannanottoja ja kehittämisehdotuksia. Työryhmässä on tällä hetkellä seitsemän asiakasta ja kolme työntekijää.

Vuoden 2016 teemana meillä on ollut toipumisorientaatio. Toipumisorientaatiolla (Recovery orientation) on vahvasti kansainväliset juuret ja viime vuosina se on rantautunut myös Suomeen. Olemme keskustelujen pohjana käyttäneet Tanskan tuliaisina * tuomiamme perusarvoja ja niiden omia suomennoksiamme. Ideariihi nimesi arvot heti toipumisorientaation suunnannäyttäjiksi. Nämä ovat toivo, omannäköinen elämä, osallisuus ja itsemäärääminen.

Tässä poimintoja keskusteluistamme – tervetuloa kuulolle:

Toipumisorientaatio johtaa perustehtävän ja tarkoituksen äärelle – instituutio on asiakasta, ei ammattilaista varten.

Ympäristö vaikuttaa sairastuneen ihmisen elämään. Leimaava asenneilmapiiri pahentaa tilannetta ja aiheuttaa itsen syyllistämistä. Sairaudesta huolimatta voi elää normaalia elämää. Sairaus muuttuu kuitenkin helposti osaksi identiteettiä.

Toivo on toipumisen polttoainetta. Ihminen tarvitsee toivoa kaikissa elämänkriiseissään.
Toivo tarttuu kannustavista esimerkeistä, hyvästä kohtaamisesta,
kannustuksesta, yksilöllisyyden ja persoonallisuuden kunnioittamisesta.

Omannäköinen elämä ja itsemäärääminen konkretisoituvat molemmat asumisessa ja kodissa.
Tärkeää, että koti on sellainen, jossa itse viihtyy.

Ammattilaisen oltava kiinnostunut asiakkaan omasta tiedosta, hänen tarinastaan, kokemuksestaan, toiveistaan ja tavoitteistaan.

Itsemäärääminen edellyttää tuekseen tietoa. Myös epäonnistuminen täytyy hyväksyä. Toipumisorientaatio ei ole suorittamista eikä pikajuoksua.

Toipuminen on aikuisen ihmisen roolissa elämistä vailla turhaa holhousta. Siksi säännöt eivät saa olla mielivaltaisia ja niistä tulee voida keskustella.

Ilman luottamusta ei ole osallisuutta.

Anna Anttinen ja Suvi Nousiainen

*Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton opintomatka Aarhusiin keväällä 2015.