Tarjoamme asumisen tukemista sekä psykososiaalista ja toipumista tukevaa toimintaa aikuisille, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia ja/tai neuropsykiatrisia häiriöitä ja jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa asumisessa, arjen elämänhallinnassa, sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä, lääkehoidossa ja riippuvuuksien hallinnassa.

Tarjottu tukiasumispalvelu kuuluu Mielen ry:n (www.muotiala.fi) toimintaan.

Lisätietoja antavat:

Iideshovin yksikön esimies
Satu Tiitinen
040 734 7575

Rasihovin yksikön esimies 
Terttu
Isoviita-Kojo
040 548 5947