Asumisen arviointia ja lyhytaikaista asumisvalmennusta tarjotaan yhdistyksen kahdessa yksikössä, jotka ovat
Rasihovi (Kaskenpolttajantie 7, 33960 Pirkkala) ja
Iideshovi (Motarinkuja 2 A, 33800 Tampere)

Tavoitteena on yhdessä löytää asiakkaan voimavaroja, tukea asiakkaan omatoimisuutta ja vahvistaa arjessa selviytymistä niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Tavoitteena on tukea päihteettömyyttä ja lääkehoidon sujuvuutta ja tukea asiakkaan itsenäistä elämää. Tavoitteena on ennalta ehkäistä asiakkaan siirtymistä vahvempaan tukeen tai sairaalahoitoon.

Jakson pituus vaihtelee joustavasti asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan 1-4 kk:n välillä.

Lue lisää…