TUKIASUMINEN JA TUETTU ASMINEN TUKIASUNNOSSA

Tukiasumisen tavoitteet


Tukiasumisen tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan selviytymistä arjessa sekä auttaa häntä ottamaan vastuuta omasta elämästään ja edistämään omaa elämänlaatua sekä kansalaistaitoja kokonaisvaltaisesti. Ihmisten omat haaveet ja tavoitteet ovat tässä suunnannäyttäjiä.

Kenelle tukiasuminen sopii?


Tukiasuminen on sopiva vaihtoehto henkilöille, joiden tuen tarve liittyy esimerkiksi mielenterveys- tai neuropsykiatrisiin häiriöihin tai päihteisiin. Tamperelaiset tukiasukkaat ohjataan palvelun pariin Tampereen kaupungin asiakasohjausyksikkö Loiston kautta, ulkopaikkakuntalaiset omien sosiaalityöntekijöidensä kautta.

Tukiasuminen käytännössä


Mielen ry:n tukiasumisen yksiköissä asiakas asuu yksikön välittömässä läheisyydessä olevassa tukiasunnossa, ja hän on vuokrasuhteessa Mielen ry:een.

Asunnon lisäksi asiakas saa tukea ja apua toipumiseensa. Asiakas ja Mielen ry:n työntekijä laativat yhdessä kuntoutussuunnitelman, jossa sovitaan säännöllisistä kotikäynneistä ja henkilökohtaisen tuen saamisesta.

Henkilökohtaista tukea on mahdollista saada muun muassa seuraaviin asioihin:

  • Kodinhoito
  • Terveydenhoito
  • Lääkehoito
  • Omasta arjesta huolehtiminen
  • Virkistäytyminen
  • Asiointi kodin ulkopuolella

Henkilökohtaisen tuen rinnalla kaikki tukiasumisen asiakkaat voivat osallistua monipuolisesti toipumista tukevien ryhmien toimintaan.

Tukiasuntojen yhteydessä olevissa toimintakeskuksissa on asukkaiden ja päiväkävijöiden käytössä yhteisiä tiloja, joissa järjestetään psykososiaalista tukea ja toipumista edistävää toimintaa. Asiakkaille on tarjolla ruokailumahdollisuus näissä yksikön yhteisissä tiloissa. Lisäksi yksikön ulkopuolelle tehdään retkiä ja osallistutaan kaikille kansalaisille suunnattuihin toimintoihin ja tapahtumiin.

Tukiasumisen yksiköt


Mielen ry:llä on neljä tukiasumisen yksikköä. Tukiasumista tarjoavia yksikköjä ovat Tampereella sijaitsevat Iideshovi ja Kiehelänhovi, Ylöjärvellä sijaitseva Kuusistonkoti ja Pirkkalassa sijaitseva Rasihovi.

Lisätietoja ja tutustumisaikoja voi kysellä yksiköiden työntekijöiltä.

» Iideshovi
» Kiehelänhovi
» Kuusistonkoti
» Rasihovi