Duuniväylä / Pitkäaikaistyöttömien yksilöllistetyn työllistymispalvelun hanke

Työpajojen Duuniväylä tarjoaa reitin työtä tai opintoja kohti. Palvelussa annetaan henkilökohtaista yksilöohjausta, jonka aikana on mahdollisuus syventää esimerkiksi työnhakutaitojaan. Jos mietinnässä on soveltuvuus alan työtehtäviin tai ammatillisen osaamisen kartuttaminen ja todentaminen, yksilöohjaukseen voi yhdistää myös työkokeilun. Kun työkokeilun tekee työpajallamme, osaamista voidaan tunnistaa opinnollistamisen myötä. Tämä tarkoittaa, että työkokeilun aikana voi osoittaa ammatillista osaamistaan käytännön työtehtävissä. Henkilö voi saada työpajalta osaamistodistuksen, jota voi hyödyntää töihin tai opintoihin hakeutuessa.

Duuniväylän asiakkuuteen on mahdollista liittää myös palkkatuki. Työtehtävinä ovat avustavan ohjaajan tehtävät tai tuotannolliset työt pajan eri osastoilla.

Palvelun loppupuolella asiakkaalla on mahdollisuus saada yhteistyökumppaniltamme VMP Varamiespalvelulta kutsu haastatteluun, jossa hänen työllistymismahdollisuutensa kartoitetaan. Haastattelun jälkeen asiakas voi saada Varamiespalvelulta konkreettisen työtarjouksen. Jos asiakas päättää ottaa työn vastaan, Duuniväylältä saa tarvittaessa tukea myös työsuhteen alkuun. Avoimien työmarkkinoiden sijaan vaihtoehtona voi olla myös opintoihin ohjautuminen.

Duuniväylän kohderyhmää ovat pidempään työttömänä olleet Tampereen ja ympäristökuntien työttömät työnhakijat. Palvelu on maksuton sekä asiakkaille että heitä ohjaaville tahoille.

Duuniväylä-palvelua kehitetään Pirkanmaan TE-toimiston rahoittamassa työllisyyspoliittisessa hankkeessa. Kolmivuotinen hanke on alkanut helmikuussa 2016.

Lisätietoja
Teija Lehtinen, hankekoordinaattori, p. 050 527 3666, teija.lehtinen(at)mielen.fi
Paula Mallasto, yksilöohjaaja, p. 040 717 8723, paula.mallasto(at)mielen.fi