sosiaalinen kuntoutus ja Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tavoitteellista toimintaa, jonka sisältö ja kesto suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuntoutus tukee yhteiskunnallista osallisuutta vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Kohderyhmänä ovat työikäiset henkilöt, jotka ovat esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökykyisiä ja joille kuntouttava työtoiminta ei ole tällä hetkellä ole oikea palvelu.

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet

 • Elämänhallinnan vahvistuminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin koheneminen
 • Oman suunnan kirkastuminen
 • Työelämävalmiuksien kehittyminen

Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta

Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta on asiakkaan vahvuuksia ja mahdollisuuksia korostavaa tavoitteellista toimintaa.

Osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan sisältö

 • Työtoimintaa pajan eri osastoilla: alihankintatöitä sekä tuotteiden valmistusta myyntiin
 • Ryhmätoimintaa
 • Tukea omien tavoitteiden saavuttamiseen
 • Tukea ammatillisten suunnitelmien työstämiseen
 • Tietoa ajankohtaisista aiheista
 • Vertaistukea
 • Tutustumiskäyntejä
 • Ohjausta liikuntaan ja hyvinvointiin
 • Ohjausta tietotekniikkaan
 • Lounas ja kahvi/tee sekä kaupungin myöntämä bussikortti

OTA YHTEYTTÄ

Osallisuutta vahvistavaa kuntouttavaa työtoimintaa ja Sosiaalista kuntoutusta tarjoavat Tampereella sijaitsevat kaksi yksikköä

TYÖPAJAT
Palveluista kertova alkuinfo ja tutustumiskäynnit asiakkaille järjestetään
- tiistaisin kello 13-14 Osallisuutta vahvistavaan kuntouttavaan työtoimintaan ja
- torstaisin kello 13-14 Sosiaaliseen kuntoutukseen
osoitteessa Yliopistonkatu 58 B, 2. krs, Tampere. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Lisätiedot: Jaana Väliaho p. 050 348 3577, Elina Kemmo p. 050 501 5103, Tuomo Lammi p. 050 322 2232 ja Teija Lehtinen p. 050 367 2300

IIDESHOVI

Palveluista kertova alkuinfo ja tutustumiskäynnit asiakkaille järjestetään tiistaisin kello 13-14 osoitteessa Motarinkuja 2 A, Tampere. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.
Lisätiedot: Satu Tiitinen p. 040 734 7575