Arvioiva asumisvalmennus / Intervallikuntoutus

Arvioivaa asumisvalmennusta / Intervallikuntoutusta järjestävät yksiköt tarjoavat asiakkaalle lyhytkestoista asumisvalmennusta yksikön välittömässä läheisyydessä olevassa tukiasunnossa. Asunto on kalustettu siten, että arjen toiminnot sujuvat siellä hyvin.

 

Tavoitteet

Tavoitteena on yhdessä löytää asiakkaan voimavaroja, tukea asiakkaan omatoimisuutta ja vahvistaa arjessa selviytymistä niin kotona kuin kodin ulkopuolella. Tavoitteena on tukea päihteettömyyttä ja lääkehoidon sujuvuutta ja tukea asiakkaan itsenäistä elämää. Tavoitteena on ennalta ehkäistä asiakkaan siirtymistä vahvempaan tukeen tai sairaalahoitoon.

Jakson pituus vaihtelee joustavasti asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan 1-4 kk:n välillä.

 

Kenelle?

  • Henkilölle, joka asuu omassa kodissaan ja tarvitsee arviointia siitä, millaista ja miten paljon tarvitsee tukea kotona selviytymisessään.
  • Henkilölle, joka on sairaalahoidossa ja tarvitsee arviointia sopivan asumismuodon löytymiseksi. Sairaalahoidon jälkeinen asumismuoto voi olla esimerkiksi itsenäinen asuminen, tukiasuminen tai palveluasuminen.
  • Henkilölle, jonka lääkehoidon toteutuksessa on joko 1) ongelmia ja hän tarvitsee lyhytaikaista kuntoutusjaksoa lääkehoidon palauttamiseksi lääkärin antaman ohjeen mukaiseksi tai 2) lääkehoitoon tulee muutoksia ja hän tarvitsee turvallista ja ammatillista seurantaa lääkkeiden vaihdon yhteydessä.
  • Henkilölle, joka tarvitsee valmennusta ja tukea asumiseen ja arjessa selviytymiseen kotona ja kodin ulkopuolella.
  • Rasihovi,
    tarkemmat tiedustelut Terttu Isoviita-Kojo, p. 040 548 5947