STRATEGIA

Kehitämme toimintaamme vastaamaan tarpeita, joita yhteiskunnalliset muutokset synnyttävät. Olemme kehittämässä uudenlaisia toipumista tukevia, ennaltaehkäiseviä, osallisuutta ja vaikuttamista vahvistavia työmuotoja.

Haluamme myös olla vaikuttamassa mielenterveys-, päihde- ja työllisyyspalvelujen suunnitteluun. Tämä edellyttää meiltä jatkuvaa toimintamme kehittämistä vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osallistujien ja yhteistyöverkostojen kanssa.