Rasihovi

Rasihovi sijaitsee Pirkkalassa Kurikan alueella hyvien palvelujen äärellä. Yksikkö on aloittanut toimintansa vuonna 2007. Rasihovissa on tarjolla tukiasumista  ja sosiaalista kuntoutusta. Yksiköllä on 21 tukiasuntoa toimintakeskuksen yhteydessä Pirkkalassa ja 3 itsenäistä tukiasuntoa Tesoman kaupunginosassa Tampereella.

Osana Rasihovin toimintaa järjestetään myös Hyvän Mielen Keskuksessa (Suupantie 2, Pirkkala) sosiaalisen kuntoutuksen päivätoimintaa. Toimintamuotoja ovat ryhmätoiminta, tukikeskustelut sekä kotikäynti asiakkaan kotona. Päivätoimintapalveluihin ohjaudutaan oman sosiaalityöntekijän kautta.

Päivätoiminta tukee asiakkaiden elämän hallintaa, itsenäistä asumista ja tuo asiakkaiden elämään turvallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Päivätoiminnassa keskeistä on asiakkaan sosiaalisten taitojen harjoittelu, vahvistaminen ja ylläpito sekä yhteiskunnallisen osallisuuden ylläpito. Päivätoiminnan keskeinen tavoite on asiakkaan arkielämän kykyjen/taitojen vahvistaminen ja ylläpito, jotta asiakas kykenee asumaan omassa asunnossa.

Asiakkaan palvelutarpeen määrä, sisältö ja tavoitteet sovitaan yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti yhdessä Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken. Tavoitteiden ja kuntoutumisen saavuttamista tuetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Palvelun kesto vaihtelee yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen.

Yhteystiedot

Rasihovi
Kaskenpolttajantie 7, 33960 Pirkkala

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mielen.fi

Yksikön esihenkilö:
Terttu Isoviita-Kojo • Puh. 040 548 5947

Ohjaajat

Emmi Eloranta • Puh. 050 5512661
Jyri Aromaa • Puh. 050 364 8041
Aino Jokiaho • Puh. 050 435 0328
Linda Katajisto • Puh. 050 348 3301

Sijaisen puhelin: 050 4557074

Hyvän mielen keskus
Suupantie 2

Saija Vikman • Puh. 050 313 9370
Päivi Vähäsalo • Puh. 050 913 5213