OSAAMINEN EDELLÄ -HANKE

Palvelu on sinulle, jolla on suuntana työelämä tai koulutus. Jos olet esimerkiksi alan vaihtaja, etkä tiedä miten edetä, mietitään sitä yhdessä.

OSAAMINEN EDELLÄ -ESITE

Työpajojen Osaaminen edellä -hanke tarjoaa reitin työtä tai opintoja kohti. Palvelussa annetaan henkilökohtaista yksilöohjausta, jonka aikana on mahdollisuus syventää esimerkiksi työnhakutaitojaan. Jos mietinnässä on soveltuvuus alan työtehtäviin tai ammatillisen osaamisen kartuttaminen ja todentaminen, yksilöohjaukseen voi yhdistää myös työkokeilun.

Kun työkokeilun tekee työpajallamme, osaamista voidaan tunnistaa opinnollistamisen myötä. Tämä tarkoittaa, että työkokeilun aikana voi osoittaa ammatillista osaamistaan käytännön työtehtävissä. Henkilö voi saada työpajalta osaamistodistuksen, jota voi hyödyntää töihin tai opintoihin hakeutuessa.

Teemme myös yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, jotta työpajoillamme voi suorittaa osatutkintoja.

Hankkeen asiakkuuteen on mahdollista liittää myös palkkatuki. Työtehtävinä ovat avustavan ohjaajan tehtävät tai tuotannolliset työt pajan eri osastoilla.

Osaaminen edellä -hankkeen kohderyhmää ovat pidempään työttömänä olleet Tampereen ja ympäristökuntien työttömät työnhakijat. Palvelu on maksuton sekä asiakkaille että heitä ohjaaville tahoille.

Osaaminen edellä –palvelua kehitetään Pirkanmaan TE-toimiston rahoittamassa työllisyyspoliittisessa hankkeessa. Hankkeen voimassaoloaika on 1.1.-31.12.2021.

Tutustu vaihtoehtoihin alla olevista linkeistä