OPISKELU

Toiminnan aikana suunnitellaan osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen suuntaava polku. Se voi olla osatutkintojen suorittamista osana työkokeilua tai ohjautumista oppilaitokseen opiskelijaksi. Vaihtoehtona on myös Valma-koulutus, joka antaa valmiuksia ammatillisen perustutkinnon aloittamiselle.

Osatutkinnot


Työkokeilussa Työpajoilla olevan on mahdollista suorittaa näyttötutkintojärjestelmää hyödyntäen ammatillisen koulutuksen tutkintojen osia.

Puolen vuoden jakson aikana voidaan suorittaa 1-3 osatutkintoa, osaamisesta riippuen. Osatutkinnon suorittamisen aikana henkilö ilmoittautuu opiskelijaksi, mutta tulot ja palvelu pysyvät ennallaan. Osatutkinnon suorittaminen tapahtuu lähes täysin työtoiminnassa.

Oppilaitoksen edustaja käy työosastolla toteamassa työympäristön soveltuvuuden osatutkinnon ja näyttötilaisuudelle suorittamiselle ja samalla laaditaan henkilökohtainen osaamis- ja kehittämissuunnitelma.

Henkilö laatii näyttösuunnitelman, jonka jälkeen näyttötilaisuus suoritetaan työpaikalla. Osatutkintotodistuksen myöntää oppilaitos.

Työpajalla voidaan suorittaa tutkinnon osia esimerkiksi näiltä aloilta:

 • liiketalousala
 • hotelli-, ravintola- ja cateringala
 • kotityö- ja puhdistuspalveluala
 • kiinteistöpalveluala
 • käsi- ja taideteollisuusala
 • tekstiili- ja vaatetusala
 • verhoilu- ja sisustusala
 • puuala
 • rakennusala
 • pintakäsittelyala
 • pienkonemekaanikko
 • sosiaaliala

Osaamisen tunnistaminen


Työkokeilun aikana voidaan tehdä osaamisen tunnistamista opinnollistamisen keinoin. Opinnollistamisen avulla henkilön osaamista voidaan lisätä ja tunnistaa käytännönläheisesti työpajaympäristössä. Osaamisen tunnistaminen antaa mahdollisuuden tehdä osaaminen näkyväksi ja ammatilliseen tutkintoon tarvittava osaamistaso voidaan saavuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla.

Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen perustutkintojen opetussuunnitelmien sisältöjen avaamista käytännön työtehtäviksi Työpajalla. Osaamisen taso kirjataan osaamistodistukseen. Työpaja myöntää osaamistodistuksen, joka sisältää yksilöitynä sen ammatillisen osaamisen, jonka todistuksen saaja on jakson aikana osoittanut.