Nuoret kohti työtä!

Pirkanmaalla kokeiltiin vuosien 2018-2019 aikana alle 30-vuotiaille nuorille suunnattua uudenlaista työvoimapalvelua. Tavoitteena oli löytää kokeilussa mukana oleville nuorille työ- tai opiskelupaikka henkilökohtaisen valmennuksen avulla.

Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteisessä pilotissa yhtenä palveluntuottajana toimi myös Mielen ry. Nuori sai valita mieleisensä palveluntuottajan, jonka valmentaja antoi yksilöllistä ohjausta henkilökohtaisen tilanteen mukaan maksimissaan kuuden kuukauden ajan.

ELY-keskuksen mukaan myös nuoret itse kokivat pilotin palvelun erityisen onnistuneena. Nuoret kohti työtä! -palvelun palautekyselyn perusteella 94 prosenttia vastaajista kertoi saaneensa riittävästi hyötyä, palvelua ja apua palveluntuottajalta. Nuoret kiittelivät erityisesti palvelun yksilöllisyyttä ja pitivät sen kestoa sopivana.

Hankkeen suuntautumisvaihtoehdot

  1. TYÖ
    Toimintamme yhtenä suuntana oli työllistyminen. Sitä tuettiin cv:n ja työnhakuvalmiuksien työstämisellä.
  2. OPISKELU
    Toiminnan aikana suunniteltiin osaamisen kehittämistä ja koulutus. Se voi olla osatutkintojen suorittamista osana työkokeilua tai ohjautumista oppilaitokseen opiskelijaksi. Vaihtoehtona oli myös Valma-koulutus, joka antaa valmiuksia ammatillisen perustutkinnon aloittamiselle.
  3. MUUT PALVELUT
    Toiminnan aikana pyrittiin etsimään myös tilanteeseen soveltuvia muita työllistämistä edistäviä palveluita. Vaihtoehtona oli esim. työkokeilu joko Työpajoilla tai yrityksessä.

Markkinointimateriaalia

Yhteistyökumppanit