MUKANA – NUORTEN MATKASSA -HANKE

Videomatka luontopolulle

Mukana-hanke vie sinut 10 minuutin videopläjäyksen välityksellä Terälahden luontokoulu Korennon luontopolulle!

Polun varrella ohjaamme muutaman Metsämieli-harjoituksen, joissa luonnon tarjoamia elämyksiä käytetään keinona huolehtia mielen hyvinvoinnista. Videolla kanssamme liikkuu myös irlanninsusikoira Ymmi.

Eniten iloa saat kokeilemalla ohjaamiamme harjoituksia itse valitsemassasi luontoympäristössä! Video kannattaa katsoa kuulokkeet päässä, jotta pääsee parhaiten mukaan tunnelmaan.

Videoon pääset tästä linkistä tai alla olevaa kuvaa klikkaamalla.

Tapahtuma on osa Voi hyvin -viikkoa, josta saat lisätietoja tästä linkistä!  

Mukana-hankkeen luontovideo Terälahden luontopolulta

Liikkuvaa autotyötä tekevässä Mukana-hankkeessa kohtaamme Tampereella, Orivedellä, Ruovedellä, Virroilla ja Ylöjärvellä asuvia 16-29 -vuotiaita nuoria vuosina 2020 - 2022. Haluamme kohdata erityisesti nuoria, joita kaupunkikeskuksiin keskittyneet palvelut eivät tavoita. Teemme yhteistyötä hankealueen kuntien, 3. sektorin toimijoiden sekä hankeyhteistyökumppanien kanssa pyrkimyksenä tuoda alueille yhteistyön kautta toimintoja, joita nuoret itse toivovat. Hankimme käyttöömme retkeilyauton, joka mahdollistaa liikkumisen ja erilaisten toimintojen viemisen lähemmäksi nuorten asuinpaikkoja. Tuemme liikkuvalla työllämme kuntien tekemää nuorisotyötä, ja otamme mielellämme yhteistyökumppaneitamme retkeilyautomme mukaan kohtaamaan nuoria heidän omassa lähiympäristössään. Toimintamme sisällön rakennamme yhdessä nuorten kanssa! Hanke aloittaa liikkuvan autotyön syksyllä 2020, kun olemme saaneet pyörät allemme.

Lataa tästä esitteemme. Lisätietoa hankkeesta löydät tämän sivun alaosasta.

Seuraa meitä
Instagramissa

Keskustele kanssamme Discordissa

Tykkää meistä Facebookissa

Katso videomme Youtubessa

Ajankohtaista:

Aloitamme poikkeusoloissa nuorten kohtaamisen digitaalisten palvelujen avulla: Olemme mukana päivystämässä Sekasin-chatissa. Sekasin-chat on Suomen Mielenterveysseuran koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka visiona on, ettei yksikään nuori jäisi ajatustensa kanssa yksin. Mielenterveysseuran lisäksi hankkeessa on mukana paljon ammatillisia toimijoita ja vapaaehtoisia päivystäjiä, jotka jakavat yhteisen tavoitteen. Myös me haluamme olla mukana viemässä Suomea kohti tätä visiota, joka on mielestämme pikemminkin ihmisistä välittämisen vähimmäisvaatimus kuin utopistinen tavoite!

Sekasin-chat on tarkoitettu kelle tahansa 12-29-vuotiaalle nuorelle, joka haluaa keskustella anonyymisti netissä luotettavan aikuisen kanssa. Pääset Sekasin-chattiin alla olevaa logoa napsauttamalla.

MUKANA-HANKE

Missä toimimme?


 • Tampereen ja Ylöjärven reuna-alueilla sekä Orivedellä, Ruovedellä ja Virroilla

Mitä haluamme saavuttaa?


 1.  Tavoittaa kotiin jääneet, syrjäyttämisen uhan alla olevat, haja-asutusalueilla asuvat nuoret ja saada heidät liikkeelle kotoaan.
 2.  Saada aikaan muutoksen nuoren elämässä siten, että hän kykenee lähtemään liikkeelle kotoaan ja osallistumaan nuorten itsensä suunnittelemaan ja kehittämään toimintaan, johon on helppoa tulla mukaan.
 3. Saada nuoret mukaan suunnittelemaan ja kehittämään omanlaistaan toimintaa hyödyntäen hankkeen tarjoamaa palvelinta ja muita sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia.
 4. Tunnistaa yhdessä nuorten kanssa mahdollinen tuen ja avun tarve, tarjota toivoa tulevaisuudesta ja tuoda tietoa tukimahdollisuuksista sekä saattaa tarvittaessa tuen äärelle. Auttaa nuoria tunnistamaan ja vahvistamaan omia olemassa olevia voimavarojaan tuomalla reuna-alueiden nuorille mahdollisuuksia löytää ja saada palveluita tasa-arvoisemmin.
 5. Vahvistaa nuorten opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä arjen hallintaa.

Miksi uskomme nuoren hyppäävän mukaan?


 1. Lähestymme kaukana palveluista asuvia nuoria heidän omissa ympäristöissään niin fyysisesti kuin digitaalisestikin. Hankkeen käyttöön hankitaan retkeilyauto, ja olemme nuorten saatavilla myös somessa.
 2. Kuuntelemme nuorten haaveita ja toiveita emmekä lähesty heitä työ- ja opiskelupaineiden suunnasta, vaan osallistumismahdollisuuksia ja toiveikkuutta tarjoten.
 3. Osallisuuden ja toiveikkuuden avulla voimme auttaa nuoria rakentamaan uskoa tulevaisuuteen ja innostusta opintoihin ja työelämään hakeutumiseen.
 4. Kutsumme nuoret mukaan toiminnan sisällölliseen suunnitteluun ja toteutukseen. Hankkeessa toimivat nuoret tuovat kohderyhmän näkökulmaa hankkeelle, ja kannustamme heitä myös toimimaan vertaisina toisille nuorille.

Millaista toimintaa järjestämme?


 1. Liikkuva työtapa – mennään retkeilyautolla sinne, missä nuoret ovat. Liikkuva tila, jossa toimintaa voi toteuttaa, ja jolla pääsee nuorten luokse tai voi kuljettaa nuoria toimintapaikoille.
 2. Sosiaalisen median ja muiden digimaailman välineiden hyödyntäminen ja nuorten mukaan kutsuminen kehittämään ja rakentamaan foorumeita ja verkostoja sekä luomaan toiminnalle sisältöjä.
 3. Osallistuva työtapa merkitsee sitä, että nuoret otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
 4. Ryhmätoiminta toimii matalan kynnyksen periaatteella – lähtökohtaisesti ryhmät ovat painotukseltaan pikemminkin toiminnallisia kuin keskusteluryhmiä.
 5. Tuki, ohjaus, neuvonta toteutuvat sekä yksilöohjauksena että ryhmämuotoisena hankeautossa. Tarjolla on myös vuorovaikutteisia infoluontoisia tilaisuuksia, joita toteutetaan erilaisten teemojen tiimoilta. Tietoa jaetaan myös verkossa: olemme nuorten tavoitettavissa sekä paikallisesti että verkon välityksellä kotikoneen ääreltä.
 6. Vertaiset ja kokemusasiantuntijat
 7. Luonto hyvinvointia tuottamassa

Kuka lystin maksaa?


Mukana-hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

 

Keitä olemme?


Vastaava hanketyöntekijä
Juuso Armila
050 310 6113
Fb-profiili

Hanketyöntekijä
Päivi Härkönen
050 501 1935
Fb-profiili

Retkeilyautomme