MONENLAISTA OSAAMISTA

Yhdistyksemme monipuolisten toimintojen myötä meillä on taitajia ja osaajia monenlaisiin tarpeisiin jokaisesta koulutusasteesta. Jatkuva ammatillisuuden ylläpito ja päivittäminen kuuluvat riittävän osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitoon.

Meillä on kuntoutuksen ja hyvinvoinnin ammattilaisia – sosiaalialan ja terveydenhuollon osaajia; sairaanhoitajia, lähihoitajia, toimintaterapeutteja, kuntoutuksen ohjaajia ja sosionomeja sekä vapaa-ajan ja liikunnanohjaajia. Monenlaisia taitoalojen osaajia on esimerkiksi ravitsemisalalta ja erilaisista kädentaidoista. Yhdistyksessämme yhteiskuntatieteilijöillä on koulutuksen antamaa näkemystä yhteiskunnallisista ilmiöistä, vuorovaikutuksesta ja ihmisen käyttäytymisestä.

Työvuosien aikana on ollut mahdollista hankkia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Yhdistyksemme esimiehiä on koulutettu johtamisessa, kaikilla esimiehillä on johtamisen erikoisammattitutkinto ja sen lisäksi on hankittu muita esimiehiä valmentavia koulutuksia.

Henkilöstöstä löytyy työntekijöitä, joilla on ammattitutkintoa täydentävänä koulutuksena esimerkiksi psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto, päihdetyön ammattitutkinto, työvalmentajan erikoisammattitutkinto tai ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus.