Opiskelijayhteistyö

Yhdistyksemme tarjoaa harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopiston opiskelijoille.

Yhdistyksemme toiminta tarjoaa myös monipuolisesti mahdollisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen.

Lisätietoja

Henkilöstöpäällikkö Tuija Pihlaja-Itänen, 040 561 8393