Julkaisut

Yhdistyksemme toimintaan liittyviä julkaisuja on saatavana paperi- ja sähköisinä versioina. Joitain julkaisuja voi myös lainata tai ostaa yhdistyksen työntekijöiltä.

Tutkimukset ja opinnäytetyöt

Kirsi Günther • Suvi Raitakari • Kirsi Juhila • Sirpa Saario • Riina Kaartamo • Anna Kulmala: Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla (pdf)

Terhi Jankko:
Mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden merkityksiä kuntoutujien ja omaisten ryhmäkeskusteluissa (pdf)

Suvi Raitakari & Riikka Haahtela & Kirsi Juhila:
ALMA-yhteisön merkittävyys työntekijöiden itsearvioinnin valossa (pdf)

Opetusmateriaalit

Epävakaudesta elämään
Kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset kertovat
Toim. Kati Hankkila
Kirjaa myy Prometheus Kustannus Oy.

En valinnut tätä sairautta
Kokemustietoa mielenterveyden häiriöistä.

Toim. Anne Kärkkäinen.
Kirjoittajina Kokemus tiedoksi -projektin jäsenet.
Painos loppunut