Arvot

 

TOIVO

 • uskomme mahdollisuuksiin ja luotamme toinen toisiimme
 • ymmärrämme että toivo on tässä ja nyt, arjessa on tilaa unelmille
 • huomaamme hyvän, näemme ratkaisuja ongelmien sijaan


OSALLISUUS

 • arvostamme toisiamme ja kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti
 • olemme oman elämämme asiantuntijoita ja toiminnallamme on merkitystä
 • meillä voi vaikuttaa ja tulla kuulluksi


UUDISTUMINEN

 • kannustamme innovatiivisuuteen ja etsimme vahvuuksia
 • hyväksymme virheitä ja opimme niistä
 • uudistumme yhdessä


ILO

 • myönteisyys auttaa onnistumaan
 • sujuva arki johtaa uusiin mahdollisuuksiin
 • kierrätämme iloa

 

Yhdistyksen viitekehyksenä on toipumisorientaatio (recovery), joka tuo koko toimintaan yhteisen arvopohjan. Lähestymistavan tavoitteena on tukea ihmistä saavuttamaan ja ylläpitämään itselle merkityksellistä ja tyydyttävää elämää sairaudesta ja sen tuomista oireista huolimatta. Toipumisorientaatiossa on kyse kansalaisoikeuksista, osallisuudesta ja ihmisarvosta. Pelkkä oireisiin ja niiden poistamiseen keskittyvä hoito ja palvelu eivät riitä eivätkä takaa pitkäaikaisia vaikutuksia. Tarvitaan asennemuutosta, voimavarakeskeistä näkökulmaa ja muutosta tukevaa verkostoa niin palveluissa kuin niiden ulkopuolella.

Kunnioitamme ihmisarvoa ja yksilöllisyyttä. Toimintamme perustuu kumppanuuteen asiakkaidemme ja verkostomme kanssa ja toimimme eettisesti kestävällä pohjalla kuulemalla heidän odotuksiaan ja toiveitaan.