Työpaikka avoinna Mielen ry:ssä

Mielen ry hakee ohjaajia tuetun asumisen palveluun

Mielen ry hakee tuetun asumisen palveluun OHJAAJIA eli tukityöntekijöitä (2-4 henkilöä) asiakastyöhön Tampereella ja mahdollisesti Orivedellä. Tiimi täydentyy ja vahvistuu asiakkaiden määrän kasvaessa. Tuetun asumisen palvelu on osa Tampereen kaupungin kilpailuttamaa palvelua, jota Mielen ry alkaa tuottamaan elokuun alussa. Tuetussa asumisessa henkilö asuu omassa kodissaan. Palvelulla vastataan asiakkaan asumisessa ja sen turvaamisessa esiinnousseisiin haasteisiin. Tuetun asumisen palvelua toteutetaan arkisin kello 8-18 välisenä aikana.

Tuetun asumisen palvelu kohdistuu ensi sijassa seuraaviin asiakastarpeisiin:

  1. taito huolehtia itsestä (ruoka, hygienia, terveys/sairaus, oireiden hallinta)
  2. tukeminen kodinhoitoon ja arjen askareisiin
  3. raha-asioista huolehtiminen, vuokranmaksu, etuuksien hakeminen, viranomaisasiat
  4. rohkaisu kodin ulkopuolella tapahtuvaan asiointiin ja liikkumiseen (hoitokontaktien ja asiakkaan verkostojen ylläpitäminen sekä asumiseen liittyvät asiat)

Tuetussa asumispalvelussa OHJAAJAN tehtävänä on tukea asiakasta kohti oman elämän hallintaa. Ohjaaja toimii valmentajan tavoin ohjaten ja tukien. Parhaimmillaan työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutus edistää ja ylläpitää asiakkaan toiveikkuutta positiivisten muutosten mahdollisuuteen. Asiakkaan omien verkostojen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Asiakkaan kanssa työskennellään suunnitelmallisesti kohti yhdessä laadittuja tavoitteita.

Tuetun asumisen palvelua toteuttavalla OHJAAJALLA tulee olla vähintään sote-alan perustutkinto, jossa tutkinnon koulutusohjelma tai osaamisala on mielenterveys- ja päihdetyö tai kuntoutus. Vaihtoehtoisesti ohjaajalla voi olla sote-alan amk- tai opistoasteen tutkinto tai humanistisen alan yhteisöpedagogin tutkinto. Tutkinnon lisäksi ohjaajalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus sotepalvelujen työmuodoissa.

Edellytämme työntekijöiltä rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin, voimassa olevaa EA-koulutusta sekä hygieniapassia. Toivomme mahdollisuutta oman auton käyttöön tarvittaessa. Ensimmäisten työntekijöiden määräaikainen työsuhde alkaa 26.7.2021 tai sopimuksen mukaan kestäen 31.10.2024 ja jatkuu palvelusopimuksen jatkuessa. Palkkaus Avaintes:n mukaan. Työhyvinvointia tuemme mm. liikunta- ja kulttuuriedulla.

Lisätietoja antaa palvelujohtaja Hanna Åby puhelimitse perjantaisin 23.4., 30.4. ja 7.5. klo 13-14, puhelin 044 8499 007 tai sähköpostitse hanna.aby@mielen.fi

Hakemukset ansioluetteloineen viimeistään maanantaihin 10.5.2021 klo 12 mennessä henkilöstöpäällikkö Tuija Pihlaja-Itänen osoitteeseen tuija.pihlaja-itanen@mielen.fi

 

Mielen ry on mielen hyvinvoinnin vahva osaaja Suomessa. Edistämme mielen hyvinvointia ja luomme edellytyksiä mielenterveys- ja päihdetyötä tukeville palveluille sekä kokeilu- ja kehittämishankkeille. Tuotamme monipuolisia kasvu-, asumis- ja avopalveluita. Järjestämme ennaltaehkäisevää ja toipumista tukevaa toimintaa sekä osallisuutta edistävää kansalaistoimintaa. Teemme yhteistyötä alan verkostojen ja toimijoiden kanssa.  Yhdistyksemme toiminnan viitekehyksenä on toipumisorientaatio.

 

Jaa kavereillesi!