SOSIAALINEN KUNTOUTUS JA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Sosiaalinen kuntoutus


Sosiaalinen kuntoutus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tavoitteellista toimintaa, jonka sisältö ja kesto suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuntoutus tukee yhteiskunnallista osallisuutta vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Kohderyhmänä ovat työikäiset henkilöt, jotka ovat esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökykyisiä ja joille kuntouttava työtoiminta ei ole tällä hetkellä ole oikea palvelu.

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet:

 • Elämänhallinnan vahvistuminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin koheneminen
 • Oman suunnan kirkastuminen
 • Työelämävalmiuksien kehittyminen

» Lue lisää

Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta


Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta on asiakkaan vahvuuksia ja mahdollisuuksia korostavaa tavoitteellista toimintaa.

Osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan sisältö:

 • Työtoimintaa pajan eri osastoilla: alihankintatöitä sekä tuotteiden valmistusta myyntiin
 • Ryhmätoimintaa
 • Tukea omien tavoitteiden saavuttamiseen
 • Tukea ammatillisten suunnitelmien työstämiseen
 • Tietoa ajankohtaisista aiheista
 • Vertaistukea
 • Tutustumiskäyntejä
 • Ohjausta liikuntaan ja hyvinvointiin
 • Ohjausta tietotekniikkaan
 • Lounas ja kahvi/tee sekä kaupungin myöntämä bussikortti

» Lue lisää

Kuntouttavan työtoiminnan Kartoitusryhmä


Toiminta perustuu vertaistukeen ja yhteisöllisyyteen.

Asiakkaat osallistuvat kahtena päivänä viikossa työtoimintaan ja yhtenä päivänä viikossa ryhmävalmennukseen 3 kuukauden ajan. Työtoiminnassa voidaan kartoittaa asiakkaan mahdollisuuksia osaamisen tunnistamineen (osaamistodistus), osatutkinnon suorittamiseen ja digitaitojen kartoittamiseen. Palvelu sisältää kahvin, lounaan ja kuukausikortin TKL:n busseihin.

Kartoitusryhmän tavoitteet:

 • Saada kokonaiskuva asiakkaan työ- ja toimintakykyvystä
 • Motivoida ja sitouttaa asiakas tarkoituksenmukaisiin palveluihin
 • Tukea asiakkaan tavoitteita

» Lue lisää Työpajat 

 

Sosiaalista kuntoutusta, Osallisuutta vahvistavaa kuntouttavaa työtoimintaa ja Kuntouttavan työtoiminnan Kartoitusryhmiä tarjoavat Tampereella sijaitsevat kaksi yksikköä.

TYÖPAJAT:
Tutustumiskierrokset palveluihin ja pajoihin lähtevät toimipisteestämme Myymälä ja kahvila Paulikki (Arttelin ala-aula) osoitteesta Salhojankatu 42, joka tiistai klo 13. Koronastatilanteesta johtuen toivomme ennakkoilmoittautumista puh. 050 322 2232.

IIDESHOVI:
Palveluista kertova alkuinfo ja tutustumiskäynnit asiakkaille järjestetään tällä hetkellä yksilöllisesti sopimalla numerosta 050 324 7494.

Yhteystiedot - Työpajat


Kalevantie 1, 33100 Tampere

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mielen.fi

Tuomo Lammi • Puh. 050 322 2232
Johanna Hyytinen •  Puh. 050 435 2773
Elina Kemmo • Puh. 050 597 1155
Paula Mallasto • Puh. 040 717 8723
Anuliina Turunen •  Puh. 050 348 3577
Leila Viertola •  Puh. 050 501 5103

Yhteystiedot - Iideshovi


Motarinkuja 2 A, 33800 Tampere

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mielen.fi

Satu Tiitinen • Puh. 040 734 7575