Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus

Mielen ry:n tarjoamat erilaiset palvelumuodot

 

TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄT PALVELUT

Valmentava kuntouttava työtoiminta

on  suunnattu tamperelaisille työttömille työnhakijoille, joiden tavoitteena on edetä työhön, koulutukseen tai muuhun työllisyyttä edistävään palveluun. Palvelu vahvistaa työelämävalmiuksia ja työelämäosallisuutta. Palveluun hakeudutaan TYKASin omavalmentajan kautta.

Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta

Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta on asiakkaan vahvuuksia ja mahdollisuuksia korostavaa tavoitteellista toimintaa. Kuntouttavaan työtoimintaan hakeudutaan aikuissosiaalityön kautta. Myös tutustumiskäynnit työpajallemme sovitaan aikuissosiaalityön kautta.

Osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan sisältö:

 • Työtoimintaa pajan eri osastoilla: alihankintatöitä sekä tuotteiden valmistusta myyntiin
 • Ryhmätoimintaa
 • Tukea omien tavoitteiden saavuttamiseen
 • Tukea ammatillisten suunnitelmien työstämiseen
 • Tietoa ajankohtaisista aiheista
 • Vertaistukea
 • Tutustumiskäyntejä
 • Ohjausta liikuntaan ja hyvinvointiin
 • Ohjausta tietotekniikkaan
 • Lounas ja kahvi/tee sekä kaupungin myöntämä bussikortti
Osallisuutta vahvistava kuntouttavan työtoiminnan esite (pdf) (Tampere)

Osaaminen edellä -hanke

Työtalo

Nuorten Startti

Nuorten Startti on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille aikuisille. Siinä yhdistyy työtoiminta sekä ryhmämuotoinen ja yksilöllinen ohjaus ja tuki. Tavoitteena on ottaa ensimmäinen askel, löytää oma paikka ja voimavaroja arjenhallintaan sekä suunnata ajatuksia kohti tulevaa. Startti kestää 6 viikkoa ja toimintaa on 3 päivää viikossa 3 tuntia päivässä. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

» Nuorten Startti (pdf-esite)

 

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUT

» Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus TEAK(Kela)

Työikäsille Kelan asiakkaille tai 16-29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea urasuunnitelmien teossa ja ammatinvalinnassa sekä alan soveltuvuuden varmistamisessa.

SOSIAALINEN KUNTOUTUS

Sosiaalinen kuntoutus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tavoitteellista toimintaa, jonka sisältö ja kesto suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuntoutus tukee yhteiskunnallista osallisuutta vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Kohderyhmänä ovat työikäiset henkilöt, jotka ovat esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökykyisiä ja joille kuntouttava työtoiminta ei ole tällä hetkellä ole oikea palvelu. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet:

 • Elämänhallinnan vahvistuminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin koheneminen
 • Oman suunnan kirkastuminen
 • Työelämävalmiuksien kehittyminen

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien päivä- ja työtoiminta

 • Palvelu on tarkoitettu seuraavien kuntien asiakkaille: Pirkkala, Kangasala, Ylöjärvi, Vesilahti, Lempäälä, Nokia
 • Päivätoiminnassa tarjoamme
  • ryhmätoimintaa
  • tukikeskusteluja
  • kotikäyntejä
  • toimintaa järjestetään Rasihovissa, Kuusistonkodissa ja Ylöjärven työpajalla. Tukikeskuteluja on tarjolla myös Tampereen työpajalla.
 • Työtoiminta
  • työhön tai opiskeluun suuntaavaa työtoimintaa
  • osallisuutta vahvistavaa työtoimintaa
  • nuorille aikuisille (18-29-vuotiaille) suunnattua työtoimintaa
  • järjestetään Tampereen ja Ylöjärven työpajoilla

Pitkäaikaiskuntoutujien päivä- ja ryhmätoiminta

Tamperelaisille psyykkisistä syistä pitkään työstä pois olleille tai eläkkeellä oleville kuntoutujille. Toiminnalla tuetaan itsenäistä arjesta selviytymistä, asumista, aktiivista elämää, osallisuutta ja sosiaalisia vuorovaikutussuhteita. Palvelulla ylläpidetään ja lisätään asiakkaiden toimintakykyä yhteisöllisyydeen, vertaistuen ja vuorovaikutuksellisuuden avulla.

Iideshovin sosiaalisen kuntoutuksen työ- ja ryhmätoiminta (pdf-esite)

 


PALVELUYKSIKÖT

Sosiaalista kuntoutusta ja työllistymistä edistäviä palveluja tarjoavat Tampereella sijaitsevat kaksi yksikköä.

TYÖPAJAT: Tutustumiskierrokset palveluihin ja työpajoihin lähtevät Mielen ry:n työpajalta osoitteesta: Kalevantie 1,

 • valmentavan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille (omavalmentajan ohjaus) joka tiistai klo 13
 • sosiaalisen kuntoutuksen ja osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille sekä kaikille muille kiinnostuneille joka torstai klo 13. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Lämpimästi tervetuloa!

IIDESHOVIN TOIMINTAKESKUS: Palveluista kertova alkuinfo ja tutustumiskäynnit asiakkaille järjestetään tällä hetkellä yksilöllisesti sopimalla numerosta 050 324 7494.

Pirkkalassa palveluja tarjoaa Rasihovi.

Ylöjärvellä palveluja tarjoavat Ylöjärven työpaja ja Kuusistonkoti.

 

Yhteystiedot – Työpajat

Kalevantie 1, 33100 Tampere

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mielen.fi

Tuomo Lammi • Puh. 050 322 2232
Johanna Hyytinen •  Puh. 050 435 2773
Elina Kemmo • Puh. 050 597 1155
Paula Mallasto • Puh. 040 717 8723
Anuliina Turunen •  Puh. 050 348 3577
Leila Viertola •  Puh. 050 501 5103

Yhteystiedot – Iideshovi

Motarinkuja 2 B, 33800 Tampere

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@mielen.fi

Satu Tiitinen • Puh. 040 734 7575