Kokemusasiantuntijan rooli antaa voimaa

Ihminen ehtii elämänsä aikana olemaan monta. Identiteetti ja kertomus itsestä vaihtelevat paljon sen mukaan, millaisen ympäristön kanssa on tekemisisissä. Eri yhteisöissä tai tilanteissa meillä on erilainen rooli. Joskus kertomus, jonka elämän eri vaiheet meistä muodostaa, tuntuu jollain tavalla väärältä. Kertomus itsestä on eri kuin mitä haluamme sen olevan.

Vuosia jatkuneet masennusjaksot ja hoidot saivat omalla kohdallani aikaan sen, että ensisijainen kertomus itsestä oli yhä enemmän ”potilas” tai ”kuntoutuja”. Monet toki kiittelivät avoimuuttani mielenterveyden asioissa, mutta jossain vaiheessa masentuneen identiteetti alkoi kyllästyttää. Olin mielestäni niin paljon muutakin kuin kokoaikainen kuntoutuja. Isä, ystävä, kansalainen, ihminen.

Aloin vähitellen pyristellä irti potilasidentiteetistä. Kuten useimmat tiedämme, ei toipuminen ole suoraviivaista. Myös kertomus itsestä muokkaantuu mutkaisia teitä.

Jossain kohtaa törmäsin uuteen sanaan: kokemusasiantuntija.

”Kokemusasiantuntija on henkilö, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveyden häiriöistä, päihdeongelmista tai muista elämänkriiseistä. Kokemusasiantuntijana voi toimia kokemusasiantuntijakoulutuksen jälkeen. Kokemusasiantuntijan tietoa tarvitaan kehittämään palveluita asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi ja tehokkaammiksi sekä muuttamaan asenteita ja lisäämään ymmärrystä.” (Mielen ry:n sivuilta)

Kokemusasiantuntijan tehtävä – tai rooli – tuntui sopivalta jo alusta asti. Ensinnäkin, oli tunne, että vuosikausia kestäneestä nuhraamisesta oman mielen lokeroiden kanssa oli löydettävä jotakin itseä ja muita hyödyttävää, oli se sitten mitä hyvänsä. Toiseksi, oli aavistus siitä, että oman toipumiseni polku kaipasi jonkinlaista täydennystä tai lisämetrejä.

Kokemusasiantuntijatehtävien määrä vaihtelee. Itse olen saanut tehdä 3-5 keikkaa vuosittain. Tehtävistä maksetaan useimmiten pieni palkkio. Rikastumaan tehtävillä ei toki pääse. Oman tarinan kertominen täysin vieraille ihmisille on jännittävää, mutta palkitsevaa. Kuulijalle kokemustieto on silmiä avaavaa ja antaa usein sellaista tietoa, mitä ei muualta voi saada.

Mielen ry on kouluttanut kokemusasiantuntijoita vuodesta 2001. Vuonna 2016 kokemusasiantuntijatoiminta pääsi mukaan vaikutusten arvioinnin selvittämiseen. Sen mukaan lähes 80% toimintaan osallistuneista koki, että toiminta on vaikuttanut omaan toipumiseen ratkaisevasti tai paljon. Lisäksi kolme neljästä arvioi oman elämänsä merkityksellisyyden vahvistuneen paljon tai erittäin paljon.

Olen itse kokenut samoin. Toisaalta kokemusasiantuntijakoulutus voi olla myös raskas. Jossain vaiheessa koulutusta menneiden muistelu sai minunkin oireet palaamaan ja jouduin hakemaan keskusteluapua. Mutta samalla minusta kehittyi oman elämäni superasiantuntija. Nyt todella koen, että pystyn keskustelemaan ainakin oman menneen diagnoosini hoidosta ammattilaisen kanssa täysin yhdenvertaisesti.

Yhdenvertaisuus on keskeinen ajatus toipumisorientaatiossa, johon myös Mielen ry toiminnassaan nojaa. Heidän, joilla on elämässään haasteita, ei tarvitse tai kuulu olla passiivisia hoivan kohteita, vaan heillä tulee olla mahdollisuus ja oikeus aktiiviseen rooliin toipumisessaan.

Mielen ry:n kokemusasiantuntijakoulutukseen on haku auki, ja se päättyy 31. elokuuta.

Aksu Piippo

Kirjoittaja on kokemusasiantuntija ja työskentelee Mielen ry:ssä koordinaattorina

Jaa kavereillesi!