JULKAISUT

Yhdistyksemme toimintaan liittyviä julkaisuja on saatavana paperi- ja sähköisinä versioina. Joitain julkaisuja voi myös lainata tai ostaa yhdistyksen työntekijöiltä.

Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla

Kirsi Günther • Suvi Raitakari • Kirsi Juhila • Sirpa Saario • Riina Kaartamo • Anna Kulmala

» Lue julkaisu

Mielenterveyden kokemusasiantuntijuuden merkityksiä kuntoutujien ja omaisten ryhmäkeskusteluissa

Terhi Jankko

» Lue lopputyö

ALMA-yhteisön merkittävyys työntekijöiden itsearvioinnin valossa

Terhi Jankko Suvi Raitakari & Riikka Haahtela & Kirsi Juhila

» Lue julkaisu

Epävakaudesta elämään - Kokemusasiantuntijat ja ammattilaiset kertovat

Toim. Kati Hankkila

» Kirjaa myy Prometheus Kustannus Oy

En valinnut tätä sairautta - Kokemustietoa mielenterveyden häiriöistä

Toim. Anne Kärkkäinen.
Kirjoittajina Kokemus tiedoksi -projektin jäsenet.

» Painos loppunut.