Asumispalvelut

Tukiasuminen ja tuettu asuminen tukiasunnossa

Mielen ry:llä on neljä tukiasumisen yksikköä.  Tukiasumista tarjoavia yksikköjä ovat Tampereella sijaitsevat Iideshovi ja Kiehelänhovi, Ylöjärvellä sijaitseva Kuusistonkoti ja Pirkkalassa sijaitseva Rasihovi.

» Lue lisää

Arvioiva asumisvalmennus / Intervallikuntoutus

Asumisen arviointia ja lyhytaikaista asumisvalmennusta tarjotaan yhdistyksen kahdessa yksikössä Tampereella Iideshovissa ja Pirkkalassa Rasihovissa. Tavoitteena on yhdessä löytää asiakkaan voimavaroja, tukea asiakkaan omatoimisuutta ja vahvistaa arjessa selviytymistä niin kotona kuin kodin ulkopuolella.

» Lue lisää